همکاران و پژوهشگران
عبد الحسین آذرنگ
متولد 1325
کرمانشاه


کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تهران
گذراندن دوره های تخصصی نشر و ویراستاری در ایران و امریکا

عضو علمی دانشنامه ایران و مشاور بنیاد فرهنگ کاشان
دریافت جایزه تجلیل از پژوهشگران کتاب، .1381
جایزه خادمان نشر، 1378
جایزه ترویج علم در ایران (دوره هفتم)، 1383
لوح تقدیر انجمن ادیب اصفهان 1389
جایزه پژوهش از سوی وزارت علوم

تالیف:
آشنایی با چاپ و نشر، تهران، سمت، 1375ش.
2- تکنولوژی و بحران محیط زیست، تهران، امیرکبیر، 1364ش (ترجمه و تالیف).
3- چند بحث و نظر دربارۀ تکنولوژی، تهران، دریا، 1369ش (ترجمه و تالیف).
4- شبکه برای انتقال دانش فنی و حرفه‌ای، تهران، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، 1363ش،
5- شمه‌ای از اطلاعات و ارتباطات، تهران، کتابداری، 1378ش (ترجمه و تالیف).
6- شمه‌ای از کتاب، کتابخانه و نشر کتاب، تهران، کتابدار، 1378ش.
7- فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون، تهران، موسسۀ تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی، 1359ش. 8- گزارش اجمالی از وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران، 1370ش.

ترجمه:
1- اصطلاحنامۀ علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون، 1357ش.
2- 2- اصطلاحنامۀ فرهنگ ارتباط و اطلاعات، گردآورنده جین آچسن، با همکاری عباس حری، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1375ش. 3
3- - اطلاعات و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371ش (ترجمه و تالیف).
4- 4- انتقال تکنولوژی: راهبری برای خوداتکایی علمی و فنی کشورهای خاورمیانه، کاووس محنک، تهران، وزارت فرهنگ و اراد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ، 1373ش.
5- تاریخ تمدن، از کهن‌ترین روزگار تا سدۀ ما، هنری لوکاس، ج 1 و 2، تهران، کیهان، 1366 و 1369ش.
6- تاریخچۀ جغرافیا در تمدن اسلامی، احمد تشنر مقبول، با همکاری محمدحسن گنجی، تهران، بنیاد دائره‌المعارف اسلامی و مرکز نشر دانشگاهی، 1368ش.
7- تاریخ علم، ویلیام سیسیل دامپی‌یر، تهران، سمت، 1371ش. 8
8- - تاریخ و فلسفۀ علم، لویس ویلیام هانری هال، تهران، سروش، 1363ش.
9- راهنمای سازماندهی و ادارۀ اسناد و اطلاعات، 1366ش.
10- راهنمای نمایه‌سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه...، با همکاری محمدحسین دانشی، تهران، 1356ش.
11- راهی نو در منطق، ویلفرید هاجز، تهران، اطلاعات، 1364ش.
12- شبکۀ اطلاع‌رسانی در کشورهای اسلامی، اکمل‌الدین احسان اعمر و دیگران، با همکاری چند تن دیگر، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1369ش.
13- مبانی و تاریخ فلسفۀ عرب، وجینلد جان هالینگ دیل، تهران، کیهان، 1364ش.
کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.