اخبار
صفحه اول اخبار باید کالبد قدیم را در زندگی جدید وارد کرد
به گزارش خبرگزاری میراث آریا
باید کالبد قدیم را در زندگی جدید وارد کرد
۱۳۹۴/۱۲/۰۱

به گزارش ستاد خبری صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، جبرئیل نوکنده از سالن صندوق احیا و بهره بردای از بناهای تاریخی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع   وابسته بازدید کرد و در جریان روند فعالیت های این صندوق قرار گرفت. وی در حاشیه این بازدید گفت: احیای بناهای تاریخی بسیار اقدام خوبی است من موافق احیای خانه های تاریخی هستم تا از آن رخوتی که متوجه آنها می شود و در طول سالها رو به تخریب می روند جلوگیری شود. اما کاربری آن را باید کارشناسان فنی تشخیص دهند.

وی ادامه داد: اصل این است که خانه ای احیا شود و به نظر من باید اول زندگی در آنها جریان پیدا کند به عنوان مثال باید کالبد قدیم را در زندگی جدید وارد کرد. اگر این دو کارکرد را با هم در بناهای تاریخی داشته باشیم موفق عمل کرده ایم. من در زمانی که کاشان بودم در جریان بازسازی این خانه ها قرار گرفتم اما پس از بهره برداری از آنها بازدید نکردم ولی می دانم جایی مانند خانه عامری ها به هتل تبدیل شده و توانسته اند آن را احیا کنند.

رئیس موزه ملی ایران درباره انتخاب سرمایه گذار برای بهره برداری از بناهای تاریخی نیز گفت: باید کسی که این بناها را در اختیار می گیرد میراث دوست باشد. به نظرم  مهمترین ویژگی که این فرد می تواند داشته باشد، فرهنگی بودن اوست. اگر فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند اهل فرهنگ باشد به تبع آن، با این خانه ها نیز با دید فرهنگی نگاه می کند.

کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.