بزرگان
صفحه اول بزرگان طریقی، حبیب الله
طریقی، حبیب الله [ احیا کنندهْ هنر زری بافی، و بنیاد گذار کارگاه زری و مخمل نقش بر جستهْ هنرهای زیبای کشور ]

استاد حبیب‌اله طریقی از نوادگان استاد چیره دست آقا محمد تقی نقشبند،و معلم، موسس، احیا کنندهْ هنر زری بافی، و بنیانگذار کارگاه زری و مخمل نقش بر جستهْ هنرهای زیبای کشور بود. او در سال 1330خ. دیده از جهان فروبست. بافته های زری بسیار پر ارزشی از وی به جا مانده و شاگردانی صاحب نام تربیت کرده است. پس از او فرزندنش استاد محمد طریقی راه پدر را ادامه داد.

کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.