تقویم تاریخ کاشان
صفحه اول تقویم تاریخ کاشان سال روز درگذشت دکتر حسین عظیمی
سال روز درگذشت دکتر حسین عظیمی
دکتر حسین عظیمی از اندیشمندان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد ایران در نیمهْ دوم سدهْ 1300 خورشیدی است. حسین عظیمی از دانشگاه اکسفورد انگلستان درجهْ دکترا گرفت. موضوع رسالهْ دکترای او «فقر در ایران» بود. در سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان و مدیران صاحب اندیشه و فرهیخته به شماره می رفت. او چند کتاب در حوزهْ برنامه ریزی و اقتصاد تالیف و ترجمه کرد. دکتر حسین عظیمی در 18 اردیبهشت 1382 در تهران درگذشت.
کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.